Raut #50: Grafiske brukergrensesnitt gjennom tidene, SPAer suger og ChatGPT er en lystløgner.

Broadcast by